BUDOUCNOST S CAPRICORNIS

Capricornis je vaším průvodcem do budoucnosti v čase rychlých změn

PŘÍSTUP

ODPOVÍDÁTE ZA SVŮJ OSUD
VÍME KUDY A JAK JÍT
SPOLEČNĚ VYTVOŘÍME BUDOUCNOST

Každý odpovídá za svou budoucnost. Každý se musí měnit, aby přežil. Měníme se s vámi. Vaši lidé provádějí změny – my jim ukážeme, jak na to. Chceme vás vidět úspěšné. Chceme, aby jste své úsilí udrželi dlouho poté, co bude splněna naše společná mise.

Jste odborníci v tom, co děláte. My jsme odborníci na změny. Změna je v naší DNA a naším cílem je, aby se stala také součástí té vaší. Když provádíte transformaci, můžete pracovat s lidmi, kteří knihy četli, nebo s těmi, kdo již zažili řadu transformací i na vlastní kůži. Prošli řadou neúspěchů, než nakonec uspěli.

Vše živé se vyvíjí. Jen mrtvé stagnuje. Proto se nikdy nezastavujeme a neměli byste ani vy. Změnu nevede jen nějaký malý projektový tým. Ale celá firma. Poradíme vašim vedoucím pracovníkům, jak vytvořit optimální prostředí, které povzbudí mnohé v celé vaší organizaci k jednání. To podporuje okamžité výsledky i pocit naléhavosti. Ten bojuje s typickým cynismem kolem „další iniciativy na změnu“. Správě budovaný systém produkuje i odpovídající firemní kulturu. Lidé se pak odváží představit si lepší budoucnost. Vše živé se hýbe. Pohyb vytvoří změnu a ta zajistí budoucnost.

Svět se mění rychleji než kdykoli předtím. Mnoho organizací se snaží na tyto změny reagovat. Některé jsou úspěšné, jiné méně. Známe důvody proč organizace zápasí s významnou transformací, a víme, co s tím mohou dělat.

PRINCIPY

ZÁZRAK SÍLY MNOHA
CHTÍT PORÁŽÍ MUSET
HLAVOU I SRDCEM
VEDENÍ A ŘÍZENÍ

Zde začíná úplně všechno, důležité změny řídí mnoho lidí … nejen několik manažerů.
Potřebujete více očí, více mozků, abyste mohli myslet v širším horizontu, a více rukou a nohou, abyste mohli jednat na mnoha místech zároveň. Více lidí je schopno uskutečnit opravdu velké změny a rychleji reagovat. Nestačí jen plnit pokyny někoho jiného. Chce to ale formu, organizaci. Musí to být provedeno způsobem, který nevytváří chaos, nevyvolává ničivý konflikt, nenásobí marné úsilí ani nevyhazuje peníze. Správné provedení odhaluje a aktivuje vůdce na všech úrovních organizace – ty, o kterých jste zatím ani nevěděli, že je máte.

Vytvořte prostředí, ve kterém mají lidé na výběr. Kde mají pocit, že skutečně mohou vykročit a jednat. Každý je pak trochu vůdce, manažer i výkonný pracovník a aktivujte myšlení postavené na „CHTÍT“ nikoliv na „MUSET“.
Lidé, kteří mají pocit, že mají příležitost zapojit se do důležité činnosti, že jejich práce dává smysl, že je užitečná, prokázali, že se kromě svých běžných povinností dobrovolně přihlásí i k dalším. Nemusíte najímat nové lidi. Vaši stávající lidé vás mile překvapí, pokud je správně zapojíte. Jsou to přeci vaši lidé, váš kmen. Vědí, kde jsou všechny problémy, bolesti, a také, jak to dělat lépe.

Všechny činnosti, rozhodování i celá transformace musí být vedena hlavou i srdcem.
Data, rozum, logika podporují mnoho dobrých nápadů. Ale většinu lidí to nebude inspirovat tak, aby vám pomohli. Musíte také apelovat na to, jak se lidé cítí – hovoříme o skutečné a základní lidské touze přispět k nějaké větší věci, přivést organizaci nebo komunitu do lepší budoucnosti. Odpovězte na otázky, které neustále hlodají v myslích lidí: „Co z toho mám?“ a „K čemu slouží?“ Pokud lidem poskytnete smysl konání, svobodu volby bez chaosu a spravedlivou odměnu, jsou možné mimořádné výsledky.

Je třeba mnohem více vedení, nejen řízení. Oba principy jsou zásadní a jeden bez druhého neobstojí. Samotné řízení nezaručí úspěch v bouřlivém světě. Samotné vedení povede k chaosu. Správnou formu aktivuje pouze neustálá rotace obou principů v rámci organizace.
Abychom uchopili příležitosti, které se mohou rychle otevírat i zavírat, potřebujeme pružné vedení nejen od jednoho výkonného ředitele. Kromě základních manažerských procesů, jako je řízení projektu, kontrola rozpočtu a odpovědnost vůči plánu tu jde také o vizi, poslání, příležitosti, inspirované akce, průlomové inovace a také o oslavu úspěchů. Pokud sečteme hodnotu řízení a hodnotu vedení, musí nám vycházet 1 + 1 = 3.

3 FÁZE – 9 KROKŮ K ÚSPĚŠNÉMU DOSAŽENÍ ZMĚNY

V rámci spolupráce postupně, bezpečně a úspěšně provedeme vaši firmu změnou vstříc budoucnosti.